Prototyping

Introductie Prototyping

Een essentieel onderdeel van het engineeringproces is prototyping. Bij prototyping wordt er een gedetailleerde visuele of fysieke versie van een product gemaakt. Prototyping leent zich perfect voor het vroegtijdig tackelen van problemen en om het concept te toetsen aan de praktische toepassing en de verwachtingen van de klant.

Onze werkwijze
In alle aspecten van prototyping streeft LEDfactory altijd naar een duurzame en milieubewuste werkwijze. Voor het realiseren van een prototype vragen wij van de klant een tekening, schets, CAD tekening of zelfs enkel een omschrijving. Aan de hand van goede communicatie over de wensen van de klant wordt er een eerste opzet gemaakt van het prototype.

Virtuele prototypen
Aanvankelijk wordt er door ervaren technische tekenaars een virtueel prototype gemaakt. Dankzij het virtuele prototype krijgt de klant inzage in het verloop van het proces richting een volwaardig product en kan er worden vastgesteld of het voorlopige product aan de wensen van de klant voldoet. Het gebruiken van virtuele prototypes voorkomt dat er in een vroeg stadium onnodig tijd en geld wordt gestoken in het ontwikkelen van een fysiek prototype dat wellicht niet aan de eisen voldoet.

Virtuele prototypen stellen LEDfactory in staat om snel nieuwe prototypen te delen. Bij LEDfactory hechten we waarde aan een gezonde relatie met de klant. Deze relatie kan dankzij de virtuele prototypen gewaarborgd worden. De virtuele prototypen stellen de klant in staat om feedback te geven over de resultaten zodat wij deze feedback direct kunnen toepassen op de ontwikkeling van het product.

Het directe contact met de klant zorgt voor een snelle, flexibele en gerichte afhandeling van het engineeringproces waardoor er geen onaangename verrassingen voor de klant ontstaan.

Het is van belang om na de fase van virtuele prototyping te werken naar functionerende en tastbare prototypen. LEDfactory maakt gebruik van in-huis rapid prototyping. Bij rapid prototyping wordt er met behulp van virtuele informatie een fysiek prototype geproduceerd.

Functioneel en tastbaar
Het is van belang om na de fase van virtuele prototyping te werken naar functionerende en tastbare prototypen. LEDfactory maakt gebruik van in-huis rapid prototyping. Bij rapid prototyping wordt er met behulp van virtuele informatie een fysiek prototype geproduceerd.

Wij werken samen met lokale partners om snel en efficiënt een functionerend prototype te kunnen presenteren aan de klant. Intensieve communicatie met de klant is in deze fase van belang zodat problemen en hoge kosten die in het uiteindelijke productieproces zouden kunnen ontstaan vroegtijdig kunnen worden voorkomen.

Om de fysieke prototypen goed te testen maken wij gebruik van een uitgebreid scala aan materialen en gespecialiseerde gereedschappen. De aanwezige ervaring met deze materialen zorgt voor een selectie van de juiste materialen voor het eindproduct ongeacht de toepassing. De klant zal ten allen tijde kunnen rekenen op de adviezen van het ervaren LEDfactory team mocht de klant hiernaar verlangen.

Service
Bij LEDfactory stopt de service niet na afronding van het prototypeproces. Wij bieden ondersteuning gedurende de gehele levenscyclus van het product. De klant zal tevens alle documentatie met betrekking tot de productlijn, installatie en eindgebruiker ontvangen.