Prototyping

Wat is Prototyping?

Indien een idee voor een product de conceptontwikkeling gunstig heeft doorlopen volgt de fysieke productontwikkelingsfase. Onze engineers construeren in deze fase een gedetailleerd, visueel of fysiek, prototype van het productconcept. Dit onderdeel van het engineeringproces heet prototyping. 

Onze werkwijze
In de conceptontwikkeling fase hebben de engineers al gewerkt met tekeningen, schetsen, CAD tekeningen of enkel een omschrijving van het concept. Dit is de basis waaruit een eerste opzet wordt gemaakt van het prototype. Prototyping is een beproefde methode om problemen vroegtijdig te kunnen tackelen en om het concept praktisch te toetsen aan de toepasbaarheid, haalbaarheid en de verwachtingen uit de markt en van de klant.

Onze afdeling R&D  ontwikkelt vanwege de vraag naar nieuwe producten continu prototypen. Deze productconcepten worden uitvoerig getest. Er wordt ook gekeken naar de haalbaarheid om het concept in productie te nemen. Vanwege de complexiteit kan de ontwikkeling van een nieuw productconcept soms maanden of jaren duren. 

Virtuele prototypen
Als eerste wordt er door ervaren technische tekenaars een virtueel prototype ontworpen. LEDfactory of de klant krijgt dankzij het virtuele prototype een beeld. In het proces richting een volwaardig product kan er in deze fase worden vastgesteld of het virtuele concept aan de wensen voldoet. LEDfactory maakt gebruik van virtuele prototypes om te voorkomen dat er in een vroeg stadium onnodig veel tijd en geld wordt gestoken in het ontwikkelen van een fysiek prototype dat wellicht niet aan de eisen zou kunnen gaan voldoen.

Bijkomende voordelen van virtuele prototypen zijn de snelheid van het digitaal delen van nieuwe prototypen. De mogelijkheid om elke fase te waarborgen en fiatteren. En het geven van feedback over de uitkomst en het resultaat van het concept. Op deze wijze kunnen direct aanpassingen worden gemaakt in het virtuele prototype.

Bij LEDfactory werkt het engineeringsteam op basis van de zogenaamde methode ‘In house rapid prototyping’. Hierbij wordt er met behulp van het virtuele prototype een fysiek prototype geproduceerd.

Functioneel en tastbaar
Na de fase van virtuele prototyping wordt gewerkt aan een functionerend fysiek prototype. Bij LEDfactory werkt het engineeringsteam op basis van zogenaamde methode ‘In house rapid prototyping’. Hierbij wordt er met behulp van het virtuele prototype een fysiek prototype geproduceerd. Het team werkt samen met lokale partners om zodoende snel en efficiënt een functionerend prototype te kunnen presenteren. In deze fase worden de kosten van het uiteindelijke productieproces inzichtelijk. Wordt het een Go of No Go? Is het rendabel of onrendabel? Past het in het budget of toch niet?

Service
Na afronding van het proces van prototyping van een productconcept stopt de service van LEDfactory niet. Naast ondersteuning tijdens de hele levenscyclus van het product, krijgt een opdrachtgever alle documentatie met betrekking tot het product en bijbehorende installatiehandleiding voor de eindgebruiker.

Wil je meer weten over LEDfactory?

Bel ons op:+31 (0)58 213 18 66