Research & Development

LEDfactory heeft een eigen R&D afdeling. Onze engineers doorlopen een beproefde methode van een productontwikkelingsproces en gaan hierbij nauwgezet te werk. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve ledverlichting doorloopt vervolgens een aantal fases. 

Het engineeringproces start veelal met een vraag uit de markt of een persoonlijke wens van een klant, een zogenaamd ‘custom made’ armatuur. In eerste instantie worden alle ideeën verzameld. Hierna wordt er een ruwe selectie gemaakt van de beste ideeën. Vanuit deze ideeën wordt een conceptontwikkeling van een armatuur gemaakt. De mogelijkheden van ledverlichting zijn ongelimiteerd qua design, techniek en toepasbaarheid. Onze engineers houden wel van een uitdaging en het team R&D volgt daarom de laatste ontwikkelingen op het gebied van ledverlichting op de voet. 

"De wens van de opdrachtgever staat centraal en is onze uitdaging."

Het doel van de LEDfactory engineers is om te komen tot een oplossing vanuit de vraag. De oplossing dient uiteindelijk te leiden tot een gewenst eindproduct. Innoveren van onze eigen producten is een continu proces van Onderzoek & Ontwikkeling dat al start als het nieuwste armatuur net op de markt is. Elk nieuw product doorloopt een levenscyclus die helaas eindig is. Wij stemmen bij de ontwikkeling van nieuwe armaturen onze strategie af op de haalbaarheid en de vraag uit de markt. Zelfs een subsidieaanvraag kan onderdeel zijn van het Speur & Ontwikkeling onderzoek. Ons R&D-team streeft door innovatie van onze huidige producten er naar de concurrentie een stap voor te blijven.

LEDfactory streeft naar een optimaal georganiseerd duurzaam productieproces. Vanaf de ontwerpfase tot de eindfase van het ontwikkelingsproces van een nieuw product is de organisatie efficiënt doordacht.

Bij de conceptuele ontwikkeling van een ‘custom made’ armatuur is het gehele project transparant. Vanaf de start wordt elke stap gedurende het proces uitvoerig besproken met de klant of opdrachtgever. Elke update van de ontwikkeling van het gewenste product verloopt via een korte lijn en is persoonlijk. Zo blijft u als opdrachtgever op de hoogte van iedere fase van het ontwikkelingsproces alsmede de haalbaarheid van het project. Na elke fase volgt er een beslismoment: stoppen of doorgaan? En u beslist mee! 

Wil je meer weten over LEDfactory?

Bel ons op:+31 (0)58 213 18 66