Ledverlichting in de kippenstal

Leeuwarden - ‘In een ideale kippenstal komt de kip geheel tot zijn recht en is de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nagebootst op basis van het welzijn van het dier.’ Deze quote zegt niet alleen veel over het streven van LEDfactory om het welzijn van de dieren te bevorderen, het geeft ook aan dat het niet ophoudt bij het simpel ophangen van licht.

LEDfactory heeft als producent van ledverlichting voor de Intensieve Pluimveehouderij contact gezocht met Dutch Poultry Centre, want meepraten met deze autoriteit op het gebied van pluimvee en integreren in het netwerk van deze organisatie, vergt meer dan alleen aanwezig zijn op bijeenkomsten. Kennis vergroten en weten wat er in de markt speelt is essentieel. We laten op onze website zien hoe belangrijk Dutch Poultry Centre voor ons is.

Waar geloven wij als LEDfactory in?
Ledverlichting in de kippenstal - Het welzijn en het gedrag van kippen in de Intensieve Pluimveehouderij zijn beïnvloedbaar met kwalitatief goede en slimme ledverlichting van A-kwaliteit. Vanwege de huidige vraag uit de markt en de druk vanuit de dierenwelzijnsorganisaties, is het als pluimveehouder, het moment om uw stal anders en vooral beter te verlichten en in te richten.

Een goede stal voor leg- en vleeskuikens kent een aantal ‘Functiegebieden’. In deze gebieden wordt vervolgens de ideale leefsituatie voor deze sociale dieren gecreëerd. Zo dient er een gebied te zijn waar de kippen kunnen scharrelen. Een vaste plek om te eten en te drinken. En speciaal voor de leghennen een rustige omgeving waar ze hun eieren kunnen leggen.

"Ledverlichting beïnvloedt het gedrag van pluimvee positief, het verhoogt de productie."

Vergeet bij de leghennen niet de stokken waarop ze kunnen slapen. Vooral de plaatsen waar de kippen actief zijn, dienen op de juiste wijze verlicht te worden. De plaats waar ze rusten en eieren leggen dienen vooral schemerig te zijn. Door de stal op deze wijze in te richten kun je de kippen op een diervriendelijke manier managen. LEDfactory poultry helpt u de ideale kippenstal te realiseren op het gebied van verlichting.

Binnenkort komt LEDfactory met een doorbraak voor ledverlichting in de Intensieve Pluimveehouderij.

Lees verder op onze website LED Poultry

Deel dit bericht