De haas en de slak hebben nieuwjaar op dezelfde dag

Leeuwarden - LEDfactory wenst haar relaties, nieuwe relaties, prospects, leveranciers en allen waar wij het afgelopen jaar intensief contact mee hebben gehad en zij die we vergeten zijn; ‘Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!’ 

Wij zijn het afgelopen jaar ontzettend druk geweest om LEDfactory, zowel intern als extern, naar een hoger plan te tillen. Dat is deels gelukt.

Onze R&D afdeling heeft een lang onderhanden zijnd project afgerond en is bezig de laatste stapjes te maken in de vervolmaking van het eindproduct. Het gaat zeker leiden tot een grotere productie van armaturen voor de (vooral) pluimvee sector, zowel nationaal en internationaal.

Onze binnen- en buitendienst zijn begin 2019 voortvarend begonnen om LEDfactory in de markt te zetten. Internationaal zijn er contacten gelegd met stakeholders uit vooral de intensieve veeteelt. Nationaal zijn er contacten met grote spelers gelegd voor met name de productie op basis van OEM in de intensieve veeteelt en de utiliteit. In de utiliteit zijn we voortvarend van start gegaan, al heeft ons de stikstofproblematiek vooral vertraging opgeleverd in onze gewenste vooruitgang. Met name grotere projecten ondervinden veel hinder van de eerder genoemde problematieken. Dit blijft voorlopig in 2020 het geval. Niet dat er niets is of speelt, er is gewoon (voorlopig) weinig aanbod. Uiteindelijk gaat zich dit weer herstellen.

Wat verwacht wordt voor 2020 is dat het vervangen van conventionele verlichting voor ledverlichting actueel is en blijft. We zien hier veel rechtstreekse verkoop aan eindklanten(bedrijven en organisaties) ontstaan, al zien we ook graag meer samenwerking met installatiebedrijven tegemoet. De reden hiervan is om samen met hen hun klanten te kunnen gaan adviseren over de aanschaf en installatie van de juiste ledverlichting voor bijvoorbeeld kantoor, fabriek of welk andersoortig utiliteitsbouw dan ook

Vraag hier uw projectaanvraag aan.

De grootste veranderingen in het laatste half jaar zijn u vast opgevallen. Onze website heeft een upgrade ondergaan, net als onze social media, zoals Linkedinpagina en Facebookpagina. De Graphics waren fantastisch en de stukjes prikkelend, dat zagen we terug in een stijging van het aantal clicks en bezoeken. Daarvoor hartelijk namens het sales en marketing team. Kortom, we hebben uw aandacht getrokken en gaan dit hopelijk nog meer doen in 2020.

De inspanning van ons allen is groot geweest, we hebben grote en snelle stappen voorwaarts gemaakt, niet alles kunnen bereiken wat we gepland hadden. Echter beginnen wij net als u nu aan een periode van feest met familie en vrienden om uiteindelijk een geweldige start te gaan maken in 2020. 

Deel dit bericht