Au Revoir, Tube Luminescent

Leeuwarden - Per 1 september 2021 gaan we afscheid nemen van de "lichtgevende buis", beter bekend als de tl-buis of tl-lamp. De tl-buis is een fluorescentielamp, dat is een lamp die licht geeft door het oplichten van een fluorescerende laag onder invloed van ultraviolette stralen die opgewekt worden door gasontlading in de lamp. 

“Onze Minister Wiebes heeft aan de tweede kamer gemeld dat tl-verlichting per 1 september 2021 wordt uitgefaseerd en vervangen dient te worden door led varianten als uitvloeisel van de herziene Europese Ecodesign-richtlijn. Deze richtlijn stelt eisen aan het ecologisch ontwerp van producten die worden verkocht of gebruikt in de Europese Unie. De richtlijn is van toepassing op verlichting. Op 5 december 2019 zal de herziene Ecodesign maatregel voor ledverlichting gepubliceerd worden. In de maatregel zijn minimum efficiëntie-eisen opgenomen. Aanpassingen worden indien nodig meegenomen bij de volgende actualisatie van de Erkende Maatregelenlijst (EML).”

Ondertussen wordt iedere ondernemer bijna overlopen door adviseurs die hen ‘kunnen’ helpen bij energiebesparende maatregelen. Ze kunnen een scan maken van de energiebesparende maatregelen en daarna zou het goed zijn als een Totaalinstallateur een offerte opstelt voor alle mogelijke besparende maatregelen op advies van de adviseur.

Fluorescentielampen vervangen, zoals tl-buizen en spaarlampen, levert sowieso een energiebesparing op.
LEDfactory kan u helpen bij de vervanging van de oude armaturen voor ledverlichting, dat kan rechtstreeks, maar ook samen met de Totaalinstallateur. Geen enkel probleem.

Welke informatie heeft LEDfactory nodig van uw oude armaturen?

  1. Artikelnummer/foto en of foto van het armatuur?
  2. Toepassing, voor welk soort ruimte wordt de verlichting gebruikt?
  3. Aantal armaturen per ruimte?
  4. Installeert u zelf of uw installateur?


Wij helpen u vervolgens verder met de juiste keuzes.

Tip: LEDfactory verkoopt ook ledtubes, de opvolger van de tl-buis, echter is het niet altijd mogelijk gebruik te maken van hetzelfde armatuur. Het dimsysteem dient zeker aangepast te worden en een VSA is sowieso niet nodig. 

Klik hier om uw projectaanvraag in te dienen!

Deel dit bericht